Develop
Rejestracja

Australia


Położenie Australii


Australia jest to duży kraj, a zarazem jeden z kontynentów świata. Jest to wyspa leżąca na półkuli południowej na Oceanie Spokojnym oraz Oceanie Indyjskim słynąca z kangurów, psów dingo, koali, surfingu oraz raf koralowych. Jest to kraj otoczony ze wszystkich stron morzami i to właśnie przez morskie granice graniczy z takimi państwami, jak: Indonezja, Papua-Nowa Gwinea, Timor Wschodni, Vanuatu, Nowa Kaledonia, wyspy Salomona oraz Nowa Zelandia. Australia jest to kraj wielokulturowy i wysoko rozwinięty. Większą część kraju zajmują tereny pustynne. Państwo to posiada dwie duże zatoki. Są to: Zatoka Karpentaria oraz Wielka Zatoka Australijska. Najwyższym szczytem Australii jest Góra Kościuszki o wysokości 2228 metrów nad poziomem morza. Ogólnie Australia charakteryzuje się zróżnicowany klimatem oraz warunkami przyrodniczymi. Całkowita powierzchnia Australii wynosi 7 686 850 kilometrów kwadratowych. Australia liczy sobie cztery skrajnie wysunięte punkty na cztery strony świata. Są to: Przylądek Jork-skrajny punk północnej części Australii, Przylądek Południowo-Wschodni znajdujący się na Tasmanii-skrajny punkt południowej części Australii, Przylądek Byrona-skrajny punkt wschodniej części Australii oraz Steep Point-skrajny punkt zachodniej części Australii. Australia posiada również szereg przybrzeżnych wysp. Cała linia brzegowa Australii jest słabo rozwinięta. Dzieli się na: wybrzeże południowo-wschodnie, wybrzeże północno-wschodnie, wybrzeże północno-zachodnie, wybrzeże zachodnie, wybrzeże północne oraz wybrzeże południowe. Wybrzeże południowo-wschodnie oblewane jest przez wody Oceanu Spokojnego oraz Morza Tasmana. Tu znajduje się niewielkie zatoki. W większości wybrzeże ma krajobraz skalisty złożony z wysokich skał. Znajduje się tu wiele klifów, które często znajdują się nad samym brzegiem morza. W północnej części tego wybrzeża ukształtowały się mierzeje. Wybrzeże północno-wschodnie znajduje się nad Morzem koralowym, które jest częścią Oceanu Spokojnego. Linia brzegowa ego wybrzeża jest średnio urozmaicona. Charakteryzuje się występowaniem małych zatok, półwyspów oraz przybrzeżnych wysp. Największą wyspą tego regionu jest wielka Wyspa Piaszczysta. Wybrzeże to ma postać namorzynową w wielu miejscach. Cechą charakterystyczną dla tego wybrzeża jest Wielka Rafa Koralowa, która ciągnie się przez około dwa tysiące kilometrów. Leży ona już od ośmiu kilometrów od brzegu. Tutaj również znajduje się Przylądek Jork oraz Cieśnina Torresa, której szerokość wynosi 170 kilometrów. Północne wybrzeże Australii oblewane jest przez wody Morza Arafura. Tutejsze wybrzeże ma dobrze rozwiniętą linię brzegową. W głąb lądu wcina się tu duża zatoka-Zatoka Karpentaria. Kolejną zatoką tego wybrzeża jest Zatoka Józefa Bonapartego, która charakteryzuje się skalistym, jak i piaszczystym wybrzeżem. Poza tym znajdują się tutaj również tereny bagienne. W okolicy znajduje się wiele wysp. Wybrzeże północno-zachodnie z kolei oblewają wody Morza Timor oraz Oceanu Indyjskiego. Linia brzegowa tego wybrzeża jest urozmaicona estuariami rzek. Całe wybrzeże ma płaską powierzchnię o charakterze riasowym. Istnieje tu wiele małych zatok, które głęboko wcinają się w ląd. W końcowej części wybrzeże ma już charakter piaszczysty, gdyż znajduje się w okolicach pustyni. Stąd tutaj znajduje się wiele plaż. Tutaj również znajduje się wiele niewielkich wysp. Wybrzeże zachodnie Australii ma słabo rozwiniętą linię brzegową, a oblewają ją wody Oceanu Indyjskiego. Tutaj wybrzeże z reguły jest skaliste z wysokimi klifami. Natomiast wybrzeże południowe oblewa Ocean Indyjski i tutaj znajduje się największa wyspa Australii-Tasmania. Zasadniczą część wybrzeża stanowi Wielka Zatoka Australijska. Tutaj ciągną się wysokie klify, które w wielu miejscach są niedostępne. Poza Wielką Zatoką Australijską znajdują się tu liczne mniejsze zatoki, a także wiele przybrzeżnych wysp. Powierzchnia Australii jest z reguły mało urozmaicona. Wyróżnia się tutaj trzy jednostki morfologiczne: Platforma Australijska, Wielkie góry Wododziałowe oraz Niziny Wewnętrzne. Wielkie góry Wododziałowe stanowią najwyżej wzniesioną część Australii. Częściową ciągną się wzdłuż wybrzeża Oceanu Spokojnego. Ogólnie są to niskie góry, których najwyższy szczyt wynosi 2228 metrów nad poziomem morza i nosi nazwę Góra Kościuszki. Wielkie Góry Wododziałowe dzielą się na następujące mniejsze pasma: Alpy Australijskie z najwyższym już wspomnianym szczytem, Góry Błękitne ze szczytem Bird Rock o wysokości 1350 metrów nad poziomem morza, Wyżyna New England ze szczytem Mount Round o wysokości 1608 metrów nad poziomem morza,  Wyżyna Atherton ze szczytami o średniej wysokości 1600 metrów nad poziomem morza oraz tasmańska wyżyna ze szczytem Mount Ossa o wysokości 1617 metrów nad poziomem morza. Wielkie Góry Wododziałowe w kierunku północnym od alp Australijskich tworzą bramę Lake George. Ogólnie Wielkie Góry Wododziałowe ciągną się we wschodniej części Australii. W tej samej części znajdują się również Niziny Wewnętrzne. Tutaj znajduje się najniżej położony punkt Australii znajdujący się na wysokości 16 metrów nad poziomem morza. W skład całego regionu wchodzą: Nizina Murray wraz z licznymi aluwialnymi dolinami rzecznymi, Nizina Darling o podobnym charakterze jak Nizina Murray, Kraina Strumieni znajdująca się w centralnej części regionu wraz z okresowymi aluwialnymi dolinami rzecznymi, Basen Jeziora Eyre z najniższym punktem Australii, Pustynia Simpsona z charakterystycznymi wałami wydmowymi, Nizina Karpentaria nad Zatoką Karpentaria oraz Wyżyna Selwyn. Ostatnią jednostką morfologiczną Australii jest Platforma Australijska. Jest to największa jednostka morfologiczna tego kraju, w skład  której wchodzą elementy o monotonnej budowie. Krajobraz platformy urozmaicają piękne pasma górskie, góry wyspowe, monolity skalne, wały wydmowe, doliny oraz wąwozy. Wschodnia część regionu jest najwyżej położonym terenem. Znajdują się tutaj dwa pasma górskie: Góry Centralne ze szczytem Mount Liebig o wysokości 1522 metry nad poziomem morza oraz Góry Musgrave ze szczytem Mount Woodroffe o wysokości 1440 metrów nad poziomem morza. Między pasmami górskimi ciągnie się Rów Amadeusza, w którym znajduje się święta góra Aborygenów-Ayers Rock. Wszystkie tereny górskie znajdujące się w tym regionie otoczone są terenami pustynnymi. Znajdują się tutaj: Wielka Pustynia Wiktorii ze stoliwami górskimi, Pustynia Gibsona o charakterze pustyni piaszczystej, żwirowej oraz kamienistej, Wielka Pustynia Piaszczysta z charakterystycznymi wydmami oraz Pustynia Tanami, która charakteryzuje się pofałdowaną powierzchnią po przecinaną sporadycznymi dolinami potoków.


Klimat Australii

Klimat Australii można podzielić kilka stref. W północnej części kraju dominuje klimat podrównikowy, dalej w głębi kraju przeważa klimat zwrotnikowy, a na południu kontynentu dominuje klimat podzwrotnikowy. Strefa klimatu umiarkowanego przeważa w południowej części Tasmanii. W centralnej części Australii dominuje klimat kontynentalny, zaś na wschód od wielkich Gór Wododziałowych przeważ klimat morski. Na krańcach północnych Australii można wyróżnić klimat charakteryzujący się występowaniem pór suchych oraz deszczowych. Z kolei w części południowo-zachodniej oraz w części południowo-wschodniej Australii przejawia się klimat śródziemnomorski. Na zróżnicowanie klimatu Australii wpływ ma wiele czynników, jak prądy morskie, układ ośrodków barycznych oraz położenie. Ponieważ centrum kraju jest osłonięte przez wyżyny oraz góry, oceaniczne masy powietrza nie mają wpływu na środkową część kraju. Przyczyną tego jest również słabo rozwinięta linia brzegowa. Klimat Australii uwarunkowany jest również przez układy mas powietrza. Najcieplejszym miesiącem Australii jest styczeń. Najwyższe temperatury występują w Australii zachodniej. Z kolei najzimniejszym miesiącem jest lipiec, gdzie najniższe temperatury odnotowywane są w południowo-wschodniej oraz południowo-zachodniej części Australii. Opady atmosferyczne na terenie Australii mają charakter zróżnicowany. W okresie letnim opady atmosferyczne dominują w północnej części kraju, a w okresie zimowym przeważają w południowej Australii. Natomiast w centralnej części Australii opady atmosferyczne są bardzo skąpe lub w ogóle się nie pojawiają. Wyróżniającą cechą Australii dotyczącą opadów atmosferycznych jest fakt, iż posiadają one nieregularny przebieg, jak i aperiodyczne występowanie. W Australii często pojawiają się powodzie z powodu właśnie opadów atmosferycznych, które niejednokrotnie mają charakter gwałtowny. Z kolei na wybrzeżach zachodnim oraz w szczególności wschodnim często pojawiają się cyklony tropikalne. Najwięcej rzek w Australii znajduje się na wschodnim wybrzeżu, a największą rzeką kraju jest Darling o długości 2735 kilometrów. W zachodniej części kraju występują głównie rzeki okresowe. Mają one duże spadki oraz skaliste dna. W tej części kraju największą rzeką jest Gascoyne o długości 820 kilometrów. Okresowe strumienie znajdują się również w środkowej części kontynentu. Na terenie Australii znajduje się wiele jezior, z których większość ma charakter bezodpływowy. Liczba jezior Australii zależy od ilości opadów atmosferycznych. Wśród największych jezior należy wymienić: Jezioro Eyre, Jezioro Barlee, Jezioro Moore, Jezioro Macdonald oraz Jezioro Hopkins. Australia posiada bogate zasoby wód podziemnych. W większości rezerwuarami są tutaj baseny artezyjskie. Znajduje się tutaj również wiele sztucznych zbiorników zaporowych. Roślinność Australii jest charakterystyczna dla stref pustynnych, półpustynnych oraz dla sawanny. W północnej części kraju dominuj roślinność monsunowa. W południowo-wschodniej oraz południowo-zachodniej części Australii przeważają lasy wawrzynolistne oraz zimozielone zarośla. We wschodniej części kraju rosną wiecznie zielone lasy podrównikowe. Tutaj spotkamy charakterystyczne dla klimatu podrównikowego drzewa, jak figowce, palmy, czy liany. Na terenie wielkich gór Wododziałowych dominują lasy wiecznie zielone z przewagą buka południowego oraz drzew iglastych. Na najwyższych szczytach znajdziemy roślinność alpejską. Z kolei wzdłuż wschodniego wybrzeża oraz północno-wschodniego znajduje się Wielka Rafa Koralowa. Wśród zwierząt zamieszkujących Australię  natomiast można wymienić wiele gatunków, których nie spotkamy nigdzie indziej na świecie, jak koala, kangury, dingo, wombaty, czy emu. Do pozostałych gatunków zwierząt, jakie możemy spotkać w Australii należy zaliczyć rajskie ptaki, papugi, krokodyle, węże, piękne motyle oraz jadowite pająki.


Krótka historia Australii

Historia Australii rozpoczyna się dla Europejczyków od momentu jej odkrycia. Do tego czasu stanowiła legendarny kontynent, który przez lata stanowił nieodkryty ląd. Na słynnej mapie owy kraj został umieszczony przez Ptolemeusza. Australia do XVIII wieku nie była znana przez żaden lud cywilizacji. Zamieszkiwana była przez Aborygenów, którzy dotarli tam na tysiące lat przed odkrycie tego kraju. Australię odkrywano kilka razy. Pierwsi odkryli ją Europejczycy w XVI wieku, a następnie Holendrzy w XVII wieku. Jednakże odkrywcy wówczas nie byli zainteresowani tym lądem. W XVIII wieku po raz trzeci Australię odkrył żeglarz Anglik James Cook. Nazwał on odkryte przez siebie lądy Nową Południową Walią. Wkrótce po angielskich odkryciach i badaniach lądu rząd brytyjski podjął decyzje o zasiedleniu Australii. Początkowo powstały tutaj kolonie karne w pierwszej osadzie portowej-Port Jackson. Obecnie osada ta to Sydney. Skazańcy zagospodarowywali nieużytki, budowali osady na wybrzeżach oraz wycinali lasy, aby pod koniec XVIII wieku mogli tutaj przybyć już pierwsi wolni osadnicy. Właściwa kolonizacja nastąpiła dopiero w XIX wieku. Do tego czasu odkrywano nowe regiony Australii. Poprzez kolonizację Aborygeni zostali wyparci w głąb kontynentu. Tubylcza ludność żyła tam w prymitywnych warunkach i zajmowała się koczowniczym trybem życia. Po odkryciu złóż złota nastąpił szybki wzrost osadnictwa Europejczyków na terenach Australii. Pod koniec XIX wieku Australię podzielono na sześć stanów. Cały kraj podległy był Wielkiej Brytanii. Wraz z rozwojem cywilizacji w Australii powstawało coraz więcej osad.


Wybrane atrakcje turystyczne Australii


Sydney

Na terenie kraju znajdziemy wiele atrakcji wartych zobaczenia. Przede wszystkim warto zajrzeć do Sydney, które obecnie jest dużym centrum turystycznym, finansowym oraz kulturalnym. Ta duża metropolia posiada wiele atrakcji. Zasadniczym symbolem Sydney jest Opera Jorna Utzona. W mieście znajdują się również drapacze chmur, jak i ogród botaniczny. Najwyższy budynek Sydney wyposażony jest w platformę widokową, z której rozpościera się widok na całe miasto. W okolicach portu znajduje się centrum rozrywkowe o nazwie Darling Harbour. Tutaj znajdują się restauracje, kawiarnie, kino ogród zoologiczny oraz akwarium. Poza tym w Sydney znajduje się wiele muzeów oraz centrum rozrywek Kings Cross.


Góry Błękitne

Kolejną atrakcją Australii są Góry Błękitne. Nazwa tych gór pochodzi od olejku eukaliptusowego, który parując tworzy delikatną mgiełkę w kolorze błękitnym nad górami. Najpopularniejszą formacją górską tego regionu jest Three Sisters. Można udać się tutaj na wycieczkę, gdzie nienaruszoną australijską naturę można podziwiać z kilku malowniczych miejsc widokowych.


 Harbour Bridge

Kolejną atrakcją turystyczną Australii jest Harbour Bridge. Jest to most znajdujący się w Sidney. Jego rozpiętość wynosi 495,6 metra. Funkcjonuje od 1932 roku i jest jednym z największych mostów łukowych na całym świecie. Można skorzystać z wejścia na szczyt mostu oczywiście z zabezpieczeniem.


Ayers Rock

Innym malowniczym miejscem Australii jest Ayers Rock. Jest to formacja skalna, która znajduje się w środkowej części kraju. Jest to święta góra rdzennej ludności Australii. Znajduje się na terenie Parku Narodowego Uluru-Kata Tjuta. Obwód skały wynosi osiem kilometrów, a jej wysokość wynosi ponad 300 metrów. Co więcej, jest to jeden z największych monolitów na świecie. Monolit ten jest zbudowany z piaskowców. Skała ma czerwonawy kolor. Przyczyną tego jest zawartość tlenków żelaza.


Wielka Rafa Koralowa

Jednakże chyba najbardziej malowniczą atrakcją Australii jest niezwykła Wielka Rafa Koralowa. Jest to największa na całym świecie rafa koralowa. W miejscu tym żyje wiele gatunków tropikalnych ryb oraz mięczaków. Rośnie tu wiele gatunków roślin morskich. Znajduje się tutaj około 400 gatunków koralowców. Jest to jedna z większych atrakcji turystycznych całej Australii. Ten wspaniały morski świat obrazuje w malownicze wodne pejzaże, które zamieszkałe są przez liczne gatunki zwierząt, takich jak: żółwie morskie, meduzy oraz rekiny.